KULUÇKA MERKEZLERİ

KULUÇKA MERKEZİ NEDİR?

Girişimciler için işin fikir kısmından çok özellikle yatırım ve maddi kısmı sıkıntı oluşturmaktadır. Bilindiği üzere girişim yapmak isteyen kişiler, yeterli miktarda bütçeyi oluşturabilmek için yatırımcılar ile iletişime geçer. Ancak herhangi bir kurumun ya da kişilerin desteği olmadan bireyin yatırımcılara ulaşması oldukça zor bir durumdur. Hal böyle olunca da devreye son dönemde ülkemizde de sıkça tercih edilen; dilimize “Incubator” kelimesinden kuluçka olarak da çevrilen Kuluçka Merkezi girmektedir. Ülkemizde belli başlı kurumların da desteği ile kurulan kuluçka merkezleri, sektör fark etmeksizin hem girişimin gelişmesini hem de bireyin yatırımcılara ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Kuluçka merkezleri içerisinde ayrıca farklı fikirler olması nedeniyle de belirlenen düşünceler, kağıda dökülebilmekte ve çok daha farklı fikirler ile birleştirilebilmektedir. Ayrıca tüm bu bağlantıların sağlanması, gelişmelerin yapılması ve yatırımcıların bulunması sonrası kuluçka merkezleri çok cüzi bir rakam istemekte, bu sebeple de yatırım arayan girişimciler maddi konuda sıkıntıya düşmemektedir.

Her ne kadar halk arasında kuluçka merkezleri çok fazla bilinmese de özellikle teknoloji, hafif sanayi ve diğer gelişmiş sektörlerde kuluçka merkezinin etkileri azımsanmayacak kadar fazladır. Niteliksel ve niceliksel olarak bir girişimin gelişmesi, kuluçkaya yatması ve daha sonra pişmesi ancak merkezler sayesinde gerçekleştirilebilir.

Ülkemiz dışında Incubator olarak bilinen ve bizde de Kuluçka Merkezi olarak tanımlanan kurumlar, girişimcinin yatırımcıları ve rehberleri şeklinde de tanımlanabilir. Bireyler kuluçka merkezinde sadece yatırımcılarını bulmamakta, bunun yanı sıra girişimcilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için eğitimler de almaktadır. Daha önce girişim dünyasında bulunan ve zorluklarını aşan kişiler de yine tecrübelerini genç girişimcilere aktarmakta, bu yolda hata yapma oranlarını en aza indirmektedir.

Kuluçka merkezleri sayesinde sosyal ve motivasyon açısından girişimcilerin tek bir çatı altında bulunması, girişimin geleceği açısından olumlu uygulamaların yapılmasına da etki etmektedir. Sizler de kuluçka merkezlerine giriş yaparak sadece ufak bir pay ile girişiminiz hakkında eğitimler alabilir, sosyal açıdan da diğer girişimciler ile iletişim halinde kalabilirsiniz. Ayrıca projenizin türüne bağlı olarak yatırımcılar tarafından alacağınız destekler de yine bu merkezlerde çok daha fazla olacaktır.

Kuluçka merkezinin düzenlediği mevzuat hükümlerine göre kuluçka programları kapsamında; aşağıdaki hizmet ve desteklerin, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanacağı öngörülmüştür.

 • Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
 • Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
 • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 • İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
 • Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
 • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

  ÖN KULUÇKA MERKEZİ NEDİR?

Kuluçka merkezlerine ek olarak ülkemiz mevzuatlarında ‘ön kuluçka merkezlerine’ yer verilmiştir. Ön kuluçka merkezleri iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir.

Konsepti ve ismi açısından düşünülürse, ön kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan kuluçka merkezlerinin ön basamağı olarak da düşünülebilir.


KULUÇKA MERKEZLERİ

 • Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi (İstanbul): Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı her türlü iş fikrini, girişimi desteklemek için kurulmuş bir kuluçka merkezidir.
 • Atom (Ankara):Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, yani kısa adıyla ATOM, 2008 yılında ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. bünyesinde kurulmuş bir ön kuluçka merkezidir.
 • Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi (İstanbul): BAU Girişimcilik Operasyonları ve İnkübasyon Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik konusunda ihtiyaçları olan bilgi, danışmanlık, mentorluk, kaynaklara erişim konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir kuluçka merkezidir.
 • Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi (İstanbul): Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi (Kuluçka), 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) altında kurulmuş bir kuluçka merkezidir.
 • Bilkent CyberPark (Ankara) : Bilkent Cyberpark’ta, teknoloji yoğun alanlarda girişimciliği teşvik etmek amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan şirketlere uygun koşullarda ofis alanı ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği bu merkez, 2004 yılında Dünya Bankası’nın desteği ile, Türkiye’nin ilk özel Teknoloji Kuluçka Merkezidir.
 • Ebiltem TTO (İzmir): Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 1994 yılında Türkiye’nin ilk Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzey kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamış bir kuluçka merkezidir.
 • Embriyonix (İzmir): İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Bilimpark A.Ş. ,Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi ve İzmir Ticaret Odası olmak üzere üç ana birim temelli kurulmuş, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasındaki teknolojik katma değer yaratan bir yapılanmadır.
 • Etohum (İstanbul): Etohum internet girişimcileriyle yatırım yapacakları bir araya getiren, girişimcilere şirketlerini büyütebilmek için danışmanlık veren, bu amaçla girişimcilik kampları, kafe toplantıları düzenleyen bir organizasyondur. Etohum, yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle; şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan pazar yeri olarak kendilerini tanımlamışlardır. Etohum sadece kendi programına katılan girişimcilere değil, yaptığı etkinlik ve yayınlarla girişimci adaylarına da önemli bir destek sunan ülkemizin en popüler kuluçka merkezlerindendir.
 • HayalEt (İstanbul): 2013 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HayalEt Kuluçka Merkezi, 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı mali destekle kurulmuştur. HayalEt Kuluçka Merkezi, konu kısıtlaması olmaksızın genel başvurulara açık kuluçka merkezi özelliğini taşımaktadır. Ağırlık alanları, bilişim, eğitim ve danışmanlık, genetik ve biyoteknoloji üzerinedir.
 • Inventist (İstanbul) : İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek programı kapsamında ‘İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi’ projesi adı altında desteklenmekte olan Inventist; Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir önkuluçka merkezidir.
 • Incubacity (İstanbul): İstanbul ŞEHİR Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde konumlandırılmış bir Kuluçka merkezidir.
 • Inventram (İstanbul): Inventram A.Ş. Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile Nisan 2010’da kurulmuş bir erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım, ticarileştirme ve danışmanlık şirketidir. Inventram’ın amacı erken aşamadaki, pazar potansiyeli olan yenilikçi ve teknolojik buluşları en doğru iş modelleri ile ticarileştirmektir. Teknoloji ve inovasyon temelli yeni kurulmuş ve kurulmakta olan girişimlere hisse yatırımları yapmakta ve satış desteği vererek gelir ortağı olmaktadır.
 • İTÜ Çekirdek (İstanbul): İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 722 girişime ve 1613 girişimciye destek olmuştur. Finansal teknolojilerden sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projeye destek olmaya çalışan, otomotiv sektöründe ise  ayrı bir çağrısı bulunan İTÜ Çekirdek; girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir kuluçka merkezidir.
 • Sera Kuluçka Merkezi (Kayseri) : Akıllı Yaşam, Akıllı Şehircilik, Mobil Uygulamalar, Robotik, Kablosuz İletişim, Giyilebilir Teknolojiler, Mobil Sağlık, Akıllı Eğitim, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım, Gıda Teknolojileri gibi alanlara odaklanılan, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka merkezidir.
 • SUCool (İstanbul) Sabancı Üniversitesi çatısı altında kurulan SUCool; katma değer yaratan, teknoloji-arge-inovasyon bazlı, gerçek bir ihtiyacı karşılayan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için destek veren bir ön kuluçka merkezidir.
 • TEB Kuluçka Merkezi (İstanbul):  TEB Girişim Evi içinde bulunan TEB Kuluçka Merkezi, teknoloji, bilişim, yazılım alanlarında katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere Ticari Hızlandırma Programı ile birlikte ofis çalışma alanı, ofis donanımları ve diğer destek hizmetlerini sunan bir fiziki bir çalışma ortamıdır.
  Viveka (Ankara) : Viveka, 2010 yılında Ankara’da kurulmuş Türkiye’nin ilk özel, bağımsız hızlandırıcı merkezidir. Viveka’nın misyonu girişimci ve yatırımcılara en yüksek başarı oranını sağlayacak bir çerçevede hızlandırıcı servisleri sunmaktır.
Beğeni:
4 0
Görüntüleme:
744
Kategori:
EGT BLOGGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X