İYTE Teknopark Gezisi

6 Nisan 2018 tarihinde İş Staj Teknik Gezi Koordinatölüğümüzün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü’nde bulunan Teknopark’a düzenlediği gezidir. Türkiye’nin 4. Teknopark’ı 2002 yılında burada kurulmuştur.