Hazırlayan: Onur KARABABA Uzun çalışmalar sonucu bir kavram olarak ilk kez 2002 yılında ortaya atılan Nöro pazarlama, beynin reklamlar ve diğer pazarlama aygıtlarına verdiği tepkileri inceler. Seyirci bir reklamı izlerken nereye bakıyor? dikkatini hangi öğeler çekiyor? nelere olumlu tepki veriyor? ve hangi noktada rahatsız oluyor? gibi sorulara beyin dalgaları gözlemlenerek cevaplar bulan, bu cevaplar sayesinde de doğru iç görüler ve ...