Parçaları her ne kadar birbirini tamamlayacakmış gibi dursa da yanlış birleştirilmiş bir puzzle hissi vermedi mi size de? Aslında tam da bu kübizm sanatının bizlere yansımasıdır. Dış görünüşten çok, iç dünyayı yansıtmak… Manzara ya da olayın parçalara ayrılması, sonra da sanatçının hissiyatına bağlı olarak tekrar birleştirilmesiyle bizlere aktarılır. Genellikle de geometrik şekillerle bu aktarım gerçekleştirilir. Kübizm’de renk oyunları yerine nesnelerin ...