“Yaratıcılığı anlamak”, “dünyadaki sanatı görmek”, bu deyimler ilginizi çektiyse kavramsallaştırmayı anlamaya başlayabiliriz. Bu çok boyutlu kelimemizin iki güzide sözlük anlamı var. İlki, bir şeyin, o şey olmayandan ayrıştırılmasını mümkün kılan kelime veya kelime grubunun oluşturulması. İkincisi ise nesneler arasındaki ilişkilerin kavramlar aracılığıyla ifade edilebilecek şekilde anlamlı bir çerçeveye oturtulması. Bu tanımların yeterince açık olmadığını kabul ederek detaylı açıklamaya geçecek olursak; ...