“The whole is greater than the sum of it’s parts.” 1912 yılında “algı” üzerinde çalışan bir grup Alman psikolog Gestalt kuramını ortaya atmıştır. İlk olarak Wertheimer’in yazdığı bir makaleyle başlayan Gestalt hareketi Köhler ve Koffka tarafından da desteklenmiş ve Wertheimer, Koffka ve Köhler akımın ilkelerini oluşturmuşlardır. Almanya’da doğan bu akım yakında tüm dünyaya yayılacak ve dilimizde de “bütüncül” kelimesiyle karşılık ...